Tıpta Uzmanlık Sınavı Sonucu Üniversitemize Yerleşen Adayların Hazırlaması Gereken Evraklar

12 Mayıs 2020

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınav Sonuçlarına göre Üniversitemiz Tıp Fakültesi tıpta uzmanlık programı kontenjanlarına yerleştirilen adayların aşağıda belirtilen belgeleri sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde posta yoluyla veya şahsen Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU) sunmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri teslim eden ilgililerin açıktan veya halen kamuda çalışanların kurumlarından muvafakat alındığı takdirde naklen atamaları yapılarak göreve başlatılacaklardır.

 

1- Dilekçe (TUS için Dilekçe örneği / DUS Dilekçe örneği

2- Özgeçmiş

3- Onaylı Öğrenim Belgesi

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Sağlık Kurulu Raporu

6- 8 Adet Fotoğraf

7- Adli Sicil Kaydı

8- Askerlik Durum Belgesi

9- Hizmet Belgesi (Daha önce kamu hizmeti varsa ve ayrılmış ise)

10- Yerleştirme Sonuç Belgesi

11- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet ve bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir)

FAKÜLTE DUYURULARI

Top