-->

I. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Mikrobiyolojide Pandemik Etkili Virülans Analizi Kongresi 5-7 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılmıştır.

10 Kasım 2021

I. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Mikrobiyolojide Pandemik Etkili Virülans Analizi Kongresi 5-7 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Kongrede 9 ana tema altında her oturumda üçer alt başlıkla ülkemizden çok değerli hocalarımızın yanı sıra İsviçre, İrlanda, Fransa, İran, ABD, ve Ürdün'den kıymetli araştırmacıların da yer aldığı ve yine kongremiz kapsamında ülkemizden ve Kazakistan, Azerbaycan, Ürdün, Endonezya, Irak, Filistin, Özbekistan, Ruanda ve Almanya gibi ülkelerden sözlü bildirileri ile bir çok araştırmacı katılım sağlamıştır.

Üç güne yayılan kongrede COVID-19 pandemisinde mikrobiyolojinin yeri ve öneminden başlayarak dünya tarihinde salgınlar, pandemi ve matematiksel modelleme, pandemi ve genetik mutasyonlar, pandemide sürveyans, COVID-19 aşı ve ilaç projeleri,  aşı teknolojileri, biyogüvenlik ve biyoemniyet, hatta COVID-19’da probiyotik ve simbiyotiklerin kullanımı, salgınla mücadelede kentsel planlama stratejileri, salgınlarda uluslararası işbirliğinin önemi gibi birçok konuya değinildi.

Kongrede pandemi sürecinde ve mikrobiyolojide virülansın önemi, farklı ülke deneyimleri, salgınlara hazırlıklı olmak, küresel salgınların daha iyi kontrol altına alınabilmesi, pandemi sürecinin yönetilebilmesi adına ciddi katkılar sağlanmıştır.

Üniversitemizden konuşmacı olarak katılan Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ana bilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU’da “Enfeksiyon hastalıklarında virulans ve viral virulansın geleceği“ konusunda açıklamalar yaptı.

Veterinerlik, eczacılık, diyetisyenlik, gıda mühendisliği, çevre mühendisliği, savunma sağlık bilimleri gibi multidisipliner bilim dallarının ve tıp öğrencilerinin katılımı, kongreyi daha da zenginleştirdi.

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top