ETKİNLİKLER

ETKİNLİKLER

Proje adı: Çocuk Kitapları, Oyuncakları ve Eğitim Malzemeleri Toplama

Proje tarih ve saati: 27.12.2022 – 04.01.2023

Proje yeri: BAİBÜ, Tıp Fakültesi

Proje şekli: Çocuk kitapları toplama ve kullanım alanlarına aktarma

Proje danışmanı: Doç. Dr. M. İsmail VAROL

Proje uygulama usulleri:

Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri, Halk Sağlığı Anabilim Dalında staj yapan 11 intern ve 11 Dönem I öğrencisi eşliğinde kitap ve benzeri materyal toplama etkinliği ve toplanan malzemelerin uygun kullanım alanlarına aktarılması.

Fakülte öğrencilerine sosyal medya üzerinde proje kapsamı ve detayları hakkında gerekli duyuralar yapılacaktır. 27.12.2022 – 04.01.2023 tarih aralığında ders araları ve öğle tatillerinde düzenli olarak ziyaretler yapılarak bağış yapmak isteyenlerden bahsi geçen materyallerin toplanması sağlanacaktır. Gönüllülük ve bağış yolu ile toplanılan malzemeler 05.01.2023 – 09.01.2023 tarihleri arasında tasnifleri ve 05.01.2023 – 18.01.2023 tarihleri arasında ilgili alanlara aktarımları sağlanacaktır.

Yine sosyal medyadan materyal getirip teslim edemeyecekler içinde belli bir toplama lokasyonu belirlenerek oraya teslim etmeleri yönünde bilgilendirmeler yapılacaktır. Toplanılan ürünler bahsi geçen öğrencilerle birlikte değerlendirilecek, sınıflandırılacak ve kullanıma uygun olanlar ayrılarak tasnifleri yapılacaktır. Kapsama uygun olan malzemeler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları; Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon servislerinde yatan çocuk ve erişkinlere veya bir ilköğretim kurumunda kitaplık oluşturulması amacıyla aktarılması yapılacaktır.  

Toplanılan ürünler değerlendirildiğinde eğiti amaçlı görsel ve materyallerin ayrıca oyuncakların Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, kitaplarında Bolu, Mudurnu bir İÖO’na aktarılması sağlanmıştır. Bu etkinliğin, gelen talepler göz önüne alınarak, Eğitim öğretim yılı sonuna kadar peyderpey devam etmesi için çalışmalara devam edilecektir.

Proje Belgesi

Türkiye Acil Tıp Derneği USG Çalışma Grubu (TATDUS) Temel Ultrasonografi Kursu; 13-14 Ocak 2023 tarihleri arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin desteğiyle Tıp Fakültemizde gerçekleşecek.

 TATDUS acil serviste 7/24 tanısal çözüm ve hız olanağı yanı sıra girişimlerde işlem güvenilirliğini dolayısı ile hasta bakım kalitesini arttıracak yatak başı ultrasonografi değerlendirmesinin acil hekimlerince kullanım sıklığı ve çeşitliliğini iyileştirmeyi, ülke çapında kullanım standartları sağlamayı hedeflemektedir.  Kursun içeriğinde ultrason cihazını ilk defa kullanacaklar için temel cihaz ve ultrasonografik görüntüleme prensiplerinin yanı sıra yatak başı E-FAST, hepatobiliyer, üriner, genital, abdominal aorta ve inferior vena kava ultrasonografik incelemelerinin teorik bilgileri ve modeller üzerinde uygulamaları gösterilecektir. Kurs içeriğindeki bütün prosedürler canlı model üzerinde eğitmen tarafından gösterilecek ve her katılımcı tarafından uygulanacaktır. Ultrason eşliğinde girişimsel işlemler hazırlanan vasküler girişim modelleri üzerinde her katılımcı tarafından yapılacaktır. 

Sayfa 1 / 11

FAKÜLTE DUYURULARI

Top