Tıp Fakültesi Hakkında

 Fakültemiz 26/11/1996 tarih 96/9091 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Resmî Gazetenin 12.03.1997 tarihli i ve 22931 sayılı kararı ile   kurulmuştur.

Fakültemizde eğitime 06/10/2003 yılında, 17 ana dalda ve 27 öğrencisi ile başlanmıştır.

2003 yılından günümüze kadar geçen sürede büyümeye devem eden fakültemiz de son hali ile 40 ana dalda 139 öğretim üyesi, 210 tıpta uzmanlık öğrencisi ve 935 öğrencisi ile eğitim-öğretime devam edilmektedir.

Fakültemizde;

Temel Tıp Bölümleri: Anatomi Anabilim Dalı, Fizyoloji Anabilim Dalı, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Biyofizik Anabilim Dalı

Dahili Tıp Bölümler: Acil Tıp Anabilim Dalı, Adli Tıp Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Nöroloji Anabilim Dalı, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Radyoloji Anabilim Dalı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Cerrahi Tıp Bölümler: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kalp ve Damar Cerahisi Anabilim Dalı, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Üroloji Anabilim Dalları bulunmaktadır.

Fakültemizin temel hedefi; güçlü bir altyapıya sahip ve bunları kendi sağlık alanında kullanabilen, analitik düşünebilen, liderlik ve yaratıcılık niteliklerine sahip, gerekli bilgi ve tecrübeyi etkin ve verimli kullanabilen, problemlere çabuk, pratik ve doğru çözümler bulabilen, konular arasında kolay ilişkiler kurarak yeni çözümler üretebilen ve dünyadaki gelişmeleri takip edip kendini sürekli geliştiren, hekimlik mesleki sorumluluğunu taşıyabilen hekimler yetiştirmektir.

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top