Kalite Politikamız

BOLU ABANT İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ KALİTE POLİTİKASI

İzzet Baysal’ın adını taşıyan ve ülkemizde Vakıf destekli kurulan ilk devlet üniversitesi olarak; eğitim-öğretim, araştırma–geliştirme ve yönetim faaliyetlerinin Kalite Yönetim Sistemleri ışığında sürekli iyileştirilmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi;

  1. Tıp Eğitiminin farklı düzeylerinde ve tıp alanındaki araştırmalarda önce ulusal sonra uluslararası kurum akreditasyonunu sağlamayı hedefler.
  2. Sağlık Eğitim ve Sağlık Hizmet sunumunda Kalite Yönetim Sistemleri uygulamalarını uygulayabilecek mezun ve uzmanlar yetiştirmeyi hedefler.
  3. Akademik ve İdari insan kaynağının Kalite Yönetim yetkinliklerini eğitimlerle destekleyerek, çalışanların katılımlarını artırarak, Fakültemizin tıp alanında sürekli iyi hedeflere yürütecek Kalite Yönetim Sistemini geliştirmeyi taahhüt eder.
  4. Tüm Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin kademeli olarak 5 yıl içinde ‘Eğiticilerin Eğitimi/ Ölçme Değerlendirme’ konusundaki eksiklerini tamamlamalarını sağlamayı hedefler.
  5. MÖTE kapsamında öğrencilerin klinik beceri eğitimini yeterli hale getirmek maksadıyla tüm stajların yazılı uygulama ve ölçme yönerge ve yazılı rehberlerinin oluşturulması ve Fakülte Kurulunda onaylanmasını hedeflemiştir.

TUE kapsamında Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi ya da TUE Koordinatörlüğü kurularak, tüm branşlardaki TUE öğrencilerin istenilen TUKMOS eğitim yeterlilik seviyelerine ulaşmak için çalışma başlatmak ve bazı branşlarda (5 yıl içinde en az 7 banşta)  TUKMOS Evre 3 akreditasyonu sağlanmasını hedeflemiştir.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top