Misyon & Vizyon

Vizyon

Gelecek beş yıl içerisinde; Mezuniyet öncesi Tıp eğitimi (MÖTE) yönünden Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite olmak, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUE) veren Anabilim Dallarından en az yedisinin TUKMOS Evre 3 akreditasyonu alması ve Tüm Batı Karadeniz’e hizmet verebilecek Tıp eğitimi için simülasyon merkezi kurulması vizyonumuzdur.

 

Misyon

İzzet Baysal’ın adını taşıyan ve ülkemizde Vakıf destekli kurulan ilk devlet üniversitesi olmanın gururuyla; çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumla donatılmış, yaşama ve kişilere bütüncül bakabilen iyi hekimler yetiştiren;  toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunarak bilimsel araştırmalar yapan, bilim insanları yetiştiren; nitelikli sağlık hizmeti sunan bir Tıp Fakültesi olmak” tır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top