Misyon & Vizyon

Misyon

Eğitimde misyonumuz
İzzet Baysal’ın adını taşıyan ve ülkemizde Vakıf destekli kurulan ilk devlet üniversitesi olmanın gururuyla; çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumla donatılmış, yaşama ve kişilere bütüncül bakabilen iyi hekimler yetiştiren; toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunarak bilimsel araştırmalar yapan, bilim insanları yetiştiren; nitelikli sağlık hizmeti sunan bir Tıp Fakültesi olmak” tır.

Araştırmada misyonumuz
Bölgemiz öncelikli olmak üzere, ülkemizde sağlık sorunlarını bilimsel tabanda ortaya koyan, sağlık düzeyinin kalitesini yükseltmeye aracılık eden, üretime yönelik ve katma değeri olan araştırmalar yapmaktır.

Hizmette misyonumuz
İnsan hayatına ve sağlığına en yüksek değeri vermek, hasta ve çalışan memnuniyetini yüksek tutarak sorumluluğu paylaşmak, hastanın en kaliteli hizmeti alabilmesini sağlamak, bölge ve ülkemiz insanı ile birlikte bölgemizin turizm özelliği nedeniyle yabancı uyruklu hastalara da sağlık hizmetini vermektir.

Vizyon

Gelecek beş yıl içerisinde; Mezuniyet öncesi Tıp eğitimi (MÖTE) yönünden Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite olmak, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUE) veren Anabilim Dallarından en az yedisinin TUKMOS Evre 3 akreditasyonu alması ve Tüm Batı Karadeniz’e hizmet verebilecek Tıp eğitimi için simülasyon merkezi kurulması vizyonumuzdur.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top