İdari Birimler

Adı Soyadı Birim Telefon
 Necati BÜKECİK Fakülte Sekreteri  3004
 Özel Kalem Dekan Sekreteri  3000
 Emine KÜSEN Evrak Kayıt  3012
 Yasemin CİVELEK Öğrenci İşleri  3121
 Nezahat CİHAN Öğrenci İşleri  3018
 Muhsin AYTEN Öğrenci İşleri  3017
 Özlem KARAHAN Personel İşleri  3014
 Ayşe KARAMAN Personel İşleri  3014
 Ayşe ÖZÇELİK Personel İşleri  3011
 Arzu ERDOĞAN Personel İşleri  3005
 Yakup SADIKLI Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi / Satın Alma  3016
 Mehmet AKPUNAR Maaş Özlük  3062
 Öznur ÖZCAN Maaş Özlük  3062
 - Disiplin İşleri  3019
 Serpil SİYAMOĞLU Koordinatörlük  3009
 Çiğdem AKTÜRK Bölümler Sekreterliği  -
 Ahmet TURAN Giden Evrak  3091
 İbrahim KORKMAZ Teknisyen  3229
 Öğr.Gör. Adnan ŞEN Bilgi İşlem  3071

FAKÜLTE DUYURULARI

Top