Adı Soyadı  Anabilim Dalı Sonuç
Dr. Yasin Emre KAYA Ortopedi ve Trammatoloji Başarılı
Dr. Mehmet KAYHAN Aile Hekimliği Başarılı
Dr. Hamdi AFŞİN Nükleer Tıp Başarılı
Dr. Mehmet Ali KÖSEKLİ İç Hastalıkları Başarılı
Dr. Musatafa BEHÇET Tıbbi Mikrobiyoloji Başarılı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Tıp Fakültesi © 2018 Sayfa Başı