"REPRODUKTİF TIP: İNFERTİLİTE"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak ÇOMÜ-KÖK ve PRATET işbirliğinde yeniden bir kongre yoluna çıktık! 23-24-25 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan "Reproduktif Tıp: İnfertilite" konulu 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongremize hepinizi bekliyoruz. 

                                                                                                          Kongre Ekibi 

 Web Sitesi : http://pratetkongre.net/


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Tıp Fakültesi © 2018 Sayfa Başı