Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından "Bölge, Ölçek ve Sektör Düzeyinde Verimlilik Farklarının Ölçülmesi ve Nedenlerinin Açıklanması" raporu yayımlanmıştır. Raporunun elektronik vesiyonuna http://vgm.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

İlgililere duyurulur.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Tıp Fakültesi © 2018 Sayfa Başı