Fakülte Yönetim Kurulu

Dekan V. Prof. Dr. Ahmet  URAL
Üye Prof. Dr. Hayrettin AKDENİZ  
Üye Prof. Dr. Nuri Aydın KAMA  
Üye Prof. Dr. Erol AYAZ
Üye Doç.Dr. Gülali AKTAŞ
Üye Doç.Dr. Ümmügül ÜYETÜRK
Üye Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KARAGÖZ
Raportör İbrahim BİLEN  

FAKÜLTE DUYURULARI

Top