Anabilim Dalı Başkanları

Anabilim Dalı Başkanları
(Anabilim Dalı adına göre sıralıdır)

Dr.Öğr.Üyesi Kaan ÇELİK
Acil Tıp AD Başkanı

  3010      
  kaan.celikibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Zehra Zerrin ERKOL
Adli Tıp AD Başkanı

  3144      
  zerrinerkolibu.edu.tr

YÖK Akademik

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KAYHAN
Aile Hekimliği AD Başkanı

  3608      
  mehmetkayhanibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. İbrahim KÜRTÜL
Anatomi AD Başkanı

  -      
  ibrahimkurtulibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Abdullah DEMİRHAN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanı

  3129      
  demirhanabdullahibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Ali Rıza GEZİCİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Başkanı

  3277      
  gezici_aibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Tufan MERT
Biyofizik AD Başkanı

  3055      
  tufanmertibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Seyit Ali KAYIŞ
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD Başkanı

        
  seyitali.kayisibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Hayrettin ÖZTÜRK
Çocuk Cerrahisi AD Başkanı

  3220      
  hayrettin.ozturkibu.edu.tr

YÖK Akademik

Doç.Dr. Mustafa DİLEK
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı

  3638      
  mustafadilekibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Ali Evren TUFAN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı

        
  evren.tufanibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Ali Haydar PARLAK
Deri ve Zührevi Hastalıklar AD Başkanı

  3362      
  parlak_aibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Hayrettin AKDENİZ
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı

  3180      
  akdenizhayribu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Şirzat ÇOĞALGİL
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD Başkanı

  8122      
  cogalgil_sibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Aydın HİM
Fizyoloji AD Başkanı

  3486      
  aydinhimibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Mehmet Hayri ERKOL
Genel Cerrahi AD Başkanı

  3511      
  hayrierkolibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Hacıali KILIÇGÜN
Göğüs Cerrahisi AD Başkanı

  3237      
  kilicgun_hibu.edu.tr

YÖK Akademik

Dr.Öğr.Üyesi Suat KONUK
Göğüs Hastalıkları AD Başkanı

  3364      
  suatkonukibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Serdal ÇELEBİ
Göz Hastalıkları AD Başkanı

  3504      
  celebi_sibu.edu.tr

YÖK Akademik

Doç.Dr. Seval ALKOY
Halk Sağlığı AD Başkanı

  3080      
  sevalkoyibu.edu.tr

YÖK Akademik

Dr.Öğr.Üyesi Aslıhan ŞAYLAN
Histoloji ve Embriyoloji AD Başkanı

  3050      
  aslihansaylanibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Muhittin ERTİLAV
İç Hastalıkları AD Başkanı

  3523      
  muhittin.ertilavibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. M.Ata TOPÇUOĞLU
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Başkanı

  3380      
  atopcuogluibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Kemalettin ERDEM
Kalp ve Damar Cerrahisi AD Başkanı

  3385      
  kemalettinerdemibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Yılmaz GÜNEŞ
Kardiyoloji AD Başkanı

  3196      
  yilmaz.gunesibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Ahmet URAL
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları AD Başkanı

  3354      
  ahmeturalibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Serpil YILDIZ
Nöroloji AD Başkanı

  3531      
  yildiz_sibu.edu.tr

YÖK Akademik

Doç.Dr. Billur ÇALIŞKAN
Nükleer Tıp AD Başkanı

  3217      
  billurcaliskanibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Kutay Engin ÖZTURAN
Ortopedi ve Travmatoloji AD Başkanı

  3298      
  ozturan_kibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Metin GÖRGÜ
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD Başkanı

  3372      
  metingorguibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Kamil GÜREL
Radyoloji AD Başkanı

  3208-3209      
  gurel_kibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. İbrahim EREN
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı

        
  ibrahimerenibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Güler BUĞDAYCI
Tıbbi Biyokimya AD Başkanı

  3064-3219      
  gbugdayciibu.edu.tr

YÖK Akademik

Dr.Öğr.Üyesi Ali Osman ARSLAN
Tıbbi Biyoloji AD Başkanı

  3085      
  aliosmanarslanibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. İdris TÜREL
Tıbbi Farmakoloji AD Başkanı

  3029      
  idristurelibu.edu.tr

YÖK Akademik

Doç.Dr. Selma DÜZENLİ
Tıbbi Genetik AD Başkanı

  3083      
  duzenlisibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU
Tıbbi Mikrobiyoloji AD Başkanı

  3211      
  muhammetkurtogluibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Erol AYAZ
Tıbbi Parazitoloji AD Başkanı

  3045-1103      
  erolayazibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Çetin BORAN
Tıbbi Patoloji AD Başkanı

  3053      
  boran_cibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Ahmet METİN
Üroloji AD Başkanı

  3543      
  ahmetmetinibu.edu.tr

YÖK Akademik

FAKÜLTE DUYURULARI

Top