Anabilim Dalı Başkanları

Anabilim Dalı Başkanları
(Anabilim Dalı adına göre sıralıdır)

Doç.Dr. Tamer ÇOLAK
Acil Tıp AD Başkanı

  3413      
  tamercolakibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Zehra Zerrin ERKOL
Adli Tıp AD Başkanı

  3144      
  zerrinerkolibu.edu.tr

YÖK Akademik

Dr.Öğr.Üyesi Süleyman ÖZSARI
Aile Hekimliği AD Başkanı

  3031      
  suleyman.ozsariibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. İbrahim KÜRTÜL
Anatomi AD Başkanı

  -      
  ibrahimkurtulibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Abdullah DEMİRHAN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanı

  3129      
  demirhanabdullahibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Ali Rıza GEZİCİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Başkanı

  3277      
  gezici_aibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Seyit Ali KAYIŞ
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD Başkanı

  -      
  seyitali.kayisibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Hayrettin ÖZTÜRK
Çocuk Cerrahisi AD Başkanı

  3220      
  hayrettin.ozturkibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Halil İbrahim ATASOY
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı

  3454      
  atasoy_hibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Ali Evren TUFAN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı

  3021      
  evren.tufanibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Mualla POLAT
Deri ve Zührevi Hastalıklar AD Başkanı

  3366      
  polatmuallaibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Hayrettin AKDENİZ
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı

  3180      
  akdenizhayribu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Şirzat ÇOĞALGİL
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD Başkanı

  8122      
  cogalgil_sibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Aydın HİM
Fizyoloji AD Başkanı

  3486      
  aydinhimibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Mehmet Hayri ERKOL
Genel Cerrahi AD Başkanı

  3511      
  hayrierkolibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Hacıali KILIÇGÜN
Göğüs Cerrahisi AD Başkanı

  3237      
  kilicgun_hibu.edu.tr

YÖK Akademik

Dr.Öğr.Üyesi Suat KONUK
Göğüs Hastalıkları AD Başkanı

  3364      
  suatkonukibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Serdal ÇELEBİ
Göz Hastalıkları AD Başkanı

  3504      
  celebi_sibu.edu.tr

YÖK Akademik

Doç.Dr. Seval ALKOY
Halk Sağlığı AD Başkanı

  3080      
  sevalkoyibu.edu.tr

YÖK Akademik

Dr.Öğr.Üyesi Aslıhan ŞAYLAN
Histoloji ve Embriyoloji AD Başkanı

  3050      
  aslihansaylanibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Muhittin ERTİLAV
İç Hastalıkları AD Başkanı

  3523      
  muhittin.ertilavibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. M.Ata TOPÇUOĞLU
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Başkanı

  3380      
  atopcuogluibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Kemalettin ERDEM
Kalp ve Damar Cerrahisi AD Başkanı

  3385      
  kemalettinerdemibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. İbrahim Akın İZGİ
Kardiyoloji AD Başkanı

  -      
  ibrahimakin.izgiibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Ahmet URAL
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları AD Başkanı

  3354      
  ahmeturalibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Serpil YILDIZ
Nöroloji AD Başkanı

  3531      
  yildiz_sibu.edu.tr

YÖK Akademik

Doç.Dr. Billur ÇALIŞKAN
Nükleer Tıp AD Başkanı

  3217      
  billurcaliskanibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Hüsamettin ÇAKICI
Ortopedi ve Travmatoloji AD Başkanı

  3299      
  cakici_hibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Metin GÖRGÜ
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD Başkanı

  3372      
  metingorguibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Kamil GÜREL
Radyoloji AD Başkanı

  3208-3209      
  gurel_kibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Mehmet Hamid BOZTAŞ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı

  3269      
  boztas_hibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Güler BUĞDAYCI
Tıbbi Biyokimya AD Başkanı

  3064-3219      
  gbugdayciibu.edu.tr

YÖK Akademik

Doç.Dr. Muhammed İsmail VAROL
Tıbbi Biyoloji AD Başkanı

  -      
  muhammedismail.varolibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. İdris TÜREL
Tıbbi Farmakoloji AD Başkanı

  3029      
  idristurelibu.edu.tr

YÖK Akademik

Doç.Dr. Selma DÜZENLİ
Tıbbi Genetik AD Başkanı

  3083      
  duzenlisibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU
Tıbbi Mikrobiyoloji AD Başkanı

  3211      
  muhammetkurtogluibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Erol AYAZ
Tıbbi Parazitoloji AD Başkanı

  3045      
  erolayazibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Çetin BORAN
Tıbbi Patoloji AD Başkanı

  3053      
  boran_cibu.edu.tr

YÖK Akademik

Prof.Dr. Ahmet METİN
Üroloji AD Başkanı

  3543      
  ahmetmetinibu.edu.tr

YÖK Akademik

FAKÜLTE DUYURULARI

Top