Dekanlık

Dekan V.Prof. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. İdris TÜREL

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Mervan BEKDAŞ

Fakülte Sekreteri

FAKÜLTE DUYURULARI

Top