Fakülte Yönetim Kurulu

Dekan V. Prof. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU
Üye Prof. Dr. Hayrettin AKDENİZ  
Üye Prof. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK  
Üye Prof. Dr. Erol AYAZ
Üye Doç. Dr. Mervan Bekdaş
Üye Doç.Dr. Ümmügül ÜYETÜRK
Üye Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KARAGÖZ
Raportör Necati BÜKECİK

FAKÜLTE DUYURULARI

Top