Fakülte Yönetim Kurulu

Dekan V. Prof. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU
Üye Prof. Dr. Hayrettin AKDENİZ  
Üye Prof. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK  
Üye Prof. Dr. Erol AYAZ
Üye Doç. Dr. Mervan Bekdaş
Üye Doç.Dr. Akif Hakan KURT
Üye Dr. Öğr. Üyesi Adem SOYDAN
Raportör Necati BÜKECİK

FAKÜLTE DUYURULARI

Top